vtwonen.nl

vtwonen
vtwonen.nl bereikt maandelijks ruim 8.3 miljoen geïnteresseerden. Met onder andere het magazine, online inspiratie, shop en eigen tv-programma’s is vtwonen de afgelopen tijd uitgegroeid tot dé bron van inspiratie op het gebied van wonen.

vtwonen.nl had in 2015 een nieuwe website nodig. De opdracht was om een website te maken die zowel op desktop als op mobiel goed te zien en te gebruiken was om alle informatie en inspiratie te tonen die vtwonen had te bieden. Ook zou er een e-commerce gedeelte bijkomen. Mijn verantwoordelijkheden waren de style van vtwonen te integreren in een responsive website die zowel overzichtelijk als makkelijk te gebruiken was voor de gebruiker. Van wireframing tot design en samen in overleg met de developers over de structuur van de site.

Mijn verantwoordelijkheid ging van concept tot realisatie. Het maken van schetsen, wireframes, designs, presenteren en testen van ontwerpen en interacties waren mijn verantwoordelijkheden. Het samenwerken met developers en het nauwkeurig en precies aanleveren van bestanden zodat zij daar snel mee konden werken heb ik altijd erg leuk gevonden.

vtwonen.nl

quiz.vtwonen.nl

 

Client: Sanoma